"Als je overgaat tot het inhuren van een adviseur kun je dat maar beter verborgen houden. Want wie een adviseur inschakelt, is zijn problemen niet de baas en geeft blijk van een bestuurlijke zwakte".

Zo is lange tijd gedacht over het inschakelen van adviseurs voor ondernemingsvraagstukken.
Vandaag de dag getuigt het eerder van moed, realiteitszin en toekomstgericht denken als je een beroep doet op een gespecialiseerde adviseur.


Organisatie- en managementadvies
Voortdurend wisselende omstandigheden in markt, technologie, maatschappij en politiek vormen voor menigeen een overtuigende rechtvaardiging voor het inroepen van een buitenstaander, wiens frisse analyse en ervaring in het oplossen van uiteenlopende vraagstukken hoog worden gewaardeerd. Waren het in het verleden met name grote bedrijven die overgingen tot het inhuren van externe deskundigen, de laatste jaren is daar duidelijk verandering in gekomen.

Ingegeven door een tekort aan kennis en tijd laat juist de ondernemer in het midden- en kleinbedrijf, die het bij het nemen van beslissingen vaak zonder staf van medewerkers moet stellen, voordelen als onafhankelijk, objectief, doelmatig, creatief en "grenzeloos" steeds zwaarder meetellen. De behoefte aan een "sparringpartner" is groot, een partner die de ondernemer bij staat in het nemen van beslissingen en het formuleren van acties.


Onze actviteiten: