Jorma Consultancy richt zich op markten voor:Kwaliteit, arbo en milieu
Kwaliteit

Kwaliteit is het geheel van eigenschappen van een product of dienst die van belang zijn voor het voldoen aan de vastgestelde of vanzelfsprekende behoefte van de klant. Veel organisaties hebben in dit verband (delen van) hun primaire proces omschreven en vastgelegd. Denkt u hierbij ook aan een klachtenprocedure.
Het aantoonbaar maken van de kwaliteit kan door middel van certificering. Vanuit de benodigde deskundigheid heeft Jorma Consultancy een doeltreffende methodiek ontwikkeld om ondernemingen te begeleiden naar het niveau van:

Ook hier geldt dat u niet alleen voor het hele traject bij ons terecht kunt, maar ook voor een deel ervan, bijvoorbeeld een klanttevredenheidsonderzoek.


Arbeidsomstandigheden

De Arbowet schrijft regels, rechten en plichten voor zowel werkgever als werknemer voor. In dit verband begeleiden wij u naar het niveau van certificering voor:

Verdere activiteiten in dit kader zijn:


Milieu

Steeds meer organisaties zien het als hun taak milieu-inspanningen inzichtelijk te maken en hun verantwoordelijkheid op dit terrein te nemen. Verder is de Wet Milieubeheer met zijn hele vergunningsstelsel voor veel organisaties een wirwar van regels.

Jorma Consultancy begeleidt organisaties bij certificering volgens de navolgende schema´s: