Jorma Consultancy richt zich op markten voor:Bepalen van de ondernemingspositie
Het starten van een eigen bedrijf

Het leiden van een bedrijf is heden ten dage geen gemakkelijke opgave. De (aankomend) ondernemer moet niet alleen kennis van zaken hebben, maar ook met klanten, toeleveranciers, gemeente/overheid en personeel om kunnen gaan. Voeg daarbij de noodzaak tot gedegen financieel inzicht, dan is duidelijk dat hier "een schaap met vijf poten" gevraagd wordt.

Jorma Consultancy laat volgens een SWOT-analyse uw sterke en zwakke kanten zien en geeft kansen en bedreigingen weer. Verder kan er via desk- en fieldresearch onderzoek gedaan worden naar markt- en afzetmogelijkheden.

Het is een fabeltje dat een ondernemingsplan alleen maar bij de start noodzakelijk is. Elk bedrijf zou een ondernemingsplan moeten bezitten. Onderzoek heeft uitgewezen dat bedrijven die hun plannen voor de korte- en middellange termijn op papier hebben, financieel beter presteren.


Periodieke check-up

Grote bedrijven maken bij het nemen van beslissingen gebruik van de verschillende disciplines binnen de Raad van Bestuur. Organisaties in het midden- en kleinbedrijf zijn daarentegen op zich zelf aangewezen.

Jorma Consultancy biedt de mogelijkheid om u jaarlijks een spiegel voor te houden. In een dagdeel bespreken we de onderwerpen die te maken hebben met uw markt, product- of dienstenaanbod, opleidingen, personeelsbeleid, financiën en relevante gemeentelijke c.q. overheidsverplichtingen (zoalas milieu, arbo, vergunningen etcetera).


Personeel

Het werken met personeel is voor velen niet eenvoudig. Loopbaanbeleid, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, productiviteit, samenwerking; zomaar wat steekwoorden waar u als ondernemer dagelijks mee te maken heeft. Soms gaat er wat mis; hoe lossen we het op? Een gesprek, overplaatsing en ontslag zijn mogelijkheden. Jorma Consultancy kan u als onafhankelijk adviseur helpen bij dit soort vraagstukken.
Vaak is een goede raad om het niet te laten escaleren, maar meteen te proberen tot een oplossing te komen.